Frankston Blues
70 : 81

Frankston Basketball Stadium (Victoria)
Launceston Tornadoes