إف سي شافهاوزن
2 : 1

Lipo Park (شافهاوزن)
Neuchatel Xamax