Neuchatel Xamax
4 : 1

ملعب لامالاديير (نوشاتيل)
توون