سان خوسيه ارضكويك
2 : 2

Paypal Park (سان خوسيه)
نادي أوستن