سان خوسيه ارضكويك
1 : 1

Paypal Park (سان خوسيه)
سپورتينغ كانساس سيتي