Sri Lanka
0 : 1

Sydney Cricket Ground (Sydney)
England