Sydney Thunder
0 : 0

North Sydney Oval (Sydney)
Sydney Sixers