JEF United Ichihara Chiba
20 days

Fukuda Denshi Arena (Chiba)
Oita Trinita