Shanghai Port FC
0 : 1

Shanghai Stadium (Shanghai)
Chengdu Rongcheng
Closed
Shanghai Port FC
Chengdu Rongcheng
00
01
01